⚽ Jaarvergadering

Uitnodiging voor de Jaarvergadering.

Uitnodiging aan alle leden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 30 oktober, aanvang 20.00 uur, en zal plaatsvinden in de kantine van S.V. Nieuw Balinge.

Nieuw Balinge 15 september 2019
Het Bestuur.

”De jaarrekening is digitaal op te vragen bij de penningmeester: harryhurink@hotmail.com.”

Deze uitnodiging komt in de plaats van de papieren versie. Met het publiceren van deze uitnodiging in/op het verenigingsorgaan (de website) heeft het bestuur voldaan aan het hieromtrent gestelde in de statuten.

-Agenda-
1.   Opening/Vaststellen Agenda.
2.   Presentielijst
3.   Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 03-12-2018
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2018-2019
6.   Rekening en verantwoording door de penningmeester.
7.   Verslag van de kascontrole commissie.  
8.   Bestuurssamenstelling
– aftredend als bestuurslid: Evelien Sok en Lo Dijkstra
– voorgedragen als bestuurslid: Dirk Tump en Richard Kats
9.  Benoemen van de kascontrole commissie voor het verenigingsjaar 2019-2020
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.